De actviteiten

Er worden regelmatig schoolklassen op de stal ontvangen. neem hierover contact op met Sieni Pijper tel. 050 5413151